Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy
strzałkaAktualności
[25-09-2020 2020:53:27]
Wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
Zarząd International Court of Arbitration – Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy S.A. (KRS 0000453748) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki...
[10-10-2013 2013:14:27]
Księgi wieczyste – zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Podstawowe zmiany nowelizacyjne:

[02-10-2013 2013:29:25]
Prawo pracy - zmiany
23 sierpnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy i ustawy o związkach zawodowych, wprowadzająca dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy.

Strona 1 z 7  > >>

MSA BIURO WROCŁAW:
ul. Swojczycka 116 a/4
51-502 Wrocław

Tel.: +4871/ 348 26 82
Fax: +4871/ 733 40 01
E-mail: arbitraz@msa.pl

Osoby zainteresowane organizowanymi przez MSA szkoleniami zapraszamy na stronę

www.WynegocjujTo.pl

baner
strzałka

Mediator

Mediatorem wpisanym na Listę Mediatorów może zostać osoba:

- posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
- korzystająca z pełni praw publicznych,
- nie ukarana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne,
- posiada wykształcenie wyższe,
- ukończyła 26 lat,
- posiadająca umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz 
  nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
- dająca rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
- godna zaufania.

Mediatora winno cechować:

- bezstronność,
- wysoki poziom moralny,
- nieskazitelny charakter,
- prawość, rzetelność, staranność.

Mediatorem w sprawach międzynarodowych moze zostać osoba znająca 2 języki obce i mająca min 2 letnie doświadczenie w obsłudze spraw lub klientów międzynarodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV mailem na adres: arbitraz@msa.pl wraz z oświadczeniem o niekaralności i zgodą na przetwarzanie danych osobowych.