Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy
strzałkaAktualności
[25-09-2020 2020:53:27]
Wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
Zarząd International Court of Arbitration – Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy S.A. (KRS 0000453748) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki...
[10-10-2013 2013:14:27]
Księgi wieczyste – zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Podstawowe zmiany nowelizacyjne:

[02-10-2013 2013:29:25]
Prawo pracy - zmiany
23 sierpnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy i ustawy o związkach zawodowych, wprowadzająca dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy.

Strona 1 z 7  > >>

MSA BIURO WROCŁAW:
ul. Swojczycka 116 a/4
51-502 Wrocław

Tel.: +4871/ 348 26 82
Fax: +4871/ 733 40 01
E-mail: arbitraz@msa.pl

Osoby zainteresowane organizowanymi przez MSA szkoleniami zapraszamy na stronę

www.WynegocjujTo.pl

baner
strzałka

Klauzula arbitrażowa / zapis na sąd polubowny

Niniejsza klauzula winna zostać sporządzona na piśmie i podpisana przez obie strony umowy, może ona być odrębnym zapisem lub integralną częścią umowy pod warunkiem podpisania jej przez osoby uprawnione do reprezentcji stron, zapis może zawierać określenie Arbitra rozsprzygającego spór, w sprawach rozstrzygamych przez jednego Arbitra pod warunkiem wciągnięcoa jego na Listę Arbitrów. Jednoczesnie strony mogą zawrzeć w umowie miejsce prowadzenia sprawy i jej język,  jednak wcześnie zalecamy zapoznanie się dokładnie z regulaminem sądu.

"Wszelkie spory o prawa majątkowe, które mogą powstać w związku z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Stały Polubowny Sąd Gospodarczy przy Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym przy ul. Krakowska 119 Wrocław, 50-428, zgodnie z regulaminem tegoż Sądu."