Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy
strzałkaAktualności
[10-10-2013 2013:14:27]
Księgi wieczyste – zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Podstawowe zmiany nowelizacyjne:

[02-10-2013 2013:29:25]
Prawo pracy - zmiany
23 sierpnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy i ustawy o związkach zawodowych, wprowadzająca dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy.
[01-10-2013 2013:17:36]
Postępowanie elektroniczne - nowelizacja
Po wejściu w życie nowelizacji każdy składany pozew będzie musiał zawierać numeru PESEL lub NIP pozwanego

Strona 1 z 7  > >>

MSA BIURO WROCŁAW:
ul. Swojczycka 116 a/4
51-502 Wrocław

Tel.: +4871/ 348 26 82
Fax: +4871/ 733 40 01
E-mail: arbitraz@msa.pl

Osoby zainteresowane organizowanymi przez MSA szkoleniami zapraszamy na stronę

www.WynegocjujTo.pl

baner
strzałka

Arbiter

Arbitrem wpisanym na Listę Arbitrów może zostać osoba:

- osoba fizyczna bez względu na obywatelstwo posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie może nim zostać sędzia państwowy,
- korzystająca z pełni praw publicznych,
- nie ukarana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne,
- ukończyła uniwersyteckie wyższe studia prawnicze,
- ukończyła 26 lat.

Arbitra winno cechować:

- bezstronność i niezawisłość,
- wysoki poziom moralny,
- nieskazitelny charakter,
- prawość, rzetelność, staranność.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV mailem na adres: arbitraz@msa.pl wraz z oświadczeniem o niekaralności i zgodą na przetwarzanie danych osobowych.