Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy
strzałkaAktualności
[25-09-2020 2020:53:27]
Wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
Zarząd International Court of Arbitration – Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy S.A. (KRS 0000453748) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki...
[10-10-2013 2013:14:27]
Księgi wieczyste – zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Podstawowe zmiany nowelizacyjne:

[02-10-2013 2013:29:25]
Prawo pracy - zmiany
23 sierpnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy i ustawy o związkach zawodowych, wprowadzająca dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy.

Strona 1 z 7  > >>

MSA BIURO WROCŁAW:
ul. Swojczycka 116 a/4
51-502 Wrocław

Tel.: +4871/ 348 26 82
Fax: +4871/ 733 40 01
E-mail: arbitraz@msa.pl

Osoby zainteresowane organizowanymi przez MSA szkoleniami zapraszamy na stronę

www.WynegocjujTo.pl

baner
strzałka

Techniki Negocjacyjne

TECHNIKI NEGOCJACYJNE

Organizator: Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Sp. z o.o.
Miejsce: Wrocław

Prowadzący: dr Andrzej Dybczyński 
Koszt dla 1 osoby: 870 zł brutto

Celem szkolenia jest: wykształcenie umiejętności związanych ze świadomym posługiwaniem się technikami negocjacyjnymi w sytuacjach negocjacyjnych. W szczególności przedmiotem kursu jest zdolność planowania, stosowania i rozpoznawania technik negocjacyjnych w ich pełnym spektrum behawioralnym. Szkolenie zbudowane jest z czterech części odpowiadających podstawowym dziedzinom technik negocjacyjnych. Szkolenie uzupełnia i rozwija umiejętności negocjacyjne, stanowiąc dopełnienie tzw. „twardej” części sztuki negocjacji (strategii oraz taktyk negocjacyjnych).

 

1.      KOMUNIKACJA WERBALNA

  • Zagadnienia: znaczenie komunikacji werbalnej w procesie negocjacyjnym, typy komunikacji werbalnej, elementy komunikacji werbalnej, dobór słownictwa, budowa zdań, frazowanie i rytmika zdań, barwa i natężenie głosu

2.      JĘZYK CIAŁA W NEGOCJACJACH

  • Zagadnienia: gesty i mikrogesty, składnia języka ciała, sekwencyjność i natężenie sygnałów, budowanie przekazu na poziomie języka ciała, synchronizacja komunikatu, niespójności komunikatu, analiza języka ciała adwersarza, błędy i mity związane z komunikacją niewerbalną

3.      CHOREOGRAFIA I SCENOGRAFIA NEGOCJACJI

  • Zagadnienia: pierwsze wrażenie – cele, metody budowy, składowe przekazu, manipulacja dystansem, kostium w negocjacjach, zachowania terytorialne, instynkty w negocjacjach, matryca odruchów pierwotnych, aranżacja przestrzeni negocjacyjnej, zalety i wady rodzajów terytorium negocjacyjnego, wizualne i pozawizualne symbole statusu, rozmowa przygotowawcza – istota, cele, metody prowadzenia

4.      KŁAMSTWO I MANIPULACJA W NEGOCJACJACH

  • Zagadnienia: teoria kłamstwa, psychologiczny portret kłamcy, strategie i taktyki kłamstwa, pasywne i aktywne ukrywanie  kłamstwa, rozpoznawanie kłamstwa – techniki intelektualne i techniki behawioralne, źródła przewagi manipulacjnej, czynniki wpływające na powodzenie manipulacji, środki i metody manipulacji adwersarzem, zapobieganie, ograniczanie i eliminowanie manipulacji w negocjacjach, symulowanie w sytuacjach  manipulacyjnych

______________________________________________________________________

 

Adres e-mail: szkolenia@msa.pl
tel
/fax: 71/348- 26-82/83
Koordynator szkolenia: Aleksandra Kozłowska

/fax