Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy
strzałkaAktualności
[25-09-2020 2020:53:27]
Wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
Zarząd International Court of Arbitration – Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy S.A. (KRS 0000453748) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki...
[10-10-2013 2013:14:27]
Księgi wieczyste – zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Podstawowe zmiany nowelizacyjne:

[02-10-2013 2013:29:25]
Prawo pracy - zmiany
23 sierpnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy i ustawy o związkach zawodowych, wprowadzająca dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy.

Strona 1 z 7  > >>

MSA BIURO WROCŁAW:
ul. Swojczycka 116 a/4
51-502 Wrocław

Tel.: +4871/ 348 26 82
Fax: +4871/ 733 40 01
E-mail: arbitraz@msa.pl

Osoby zainteresowane organizowanymi przez MSA szkoleniami zapraszamy na stronę

www.WynegocjujTo.pl

baner
strzałka

Szkolenia z arbitrażu krajowego i międzynarodowego

Arbitraż – rozstrzyganie sporów
w obrocie gospodarczym 

 

Czas trwania szkolenia 8 h szkoleniowych (1 dzień)

Plan szkolenia

WPROWADZENIE

 • Typowe klauzule arbitrażowe
 • Prawo kontraktu i miejsce arbitrażu
 • Zasady i granice polubownego rozstrzygnięcia sporu między stronami

POLUBOWNE ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU

 • Negocjacje handlowe
 • Poświęcenia na rzecz dalszej współpracy
 • Koszty polubownego rozstrzygnięcia sporu

PODSTAWOWE METODY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

 • Mediacja i różnice z arbitrażem
 • Arbitraż międzynarodowy i jego rodzaje
 • Procesy sądowe i różnice w stosunku do arbitrażu

KOSZTY POLUBOWNEGO ROZSTRZYGANIA SPORU

SPECYFIKA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO

 • Wybór miejsca, organizacji i języka arbitrażu
 • Wybór składu Arbitrów
 • Wola stron do rozstrzygnięcia sporu w drodze arbitrażu

PROCEDURY ARBITRAŻOWE

 • Zasady ustalania procedury postepowania przez strony sporu
 • Wola stron a przyjęte procedury
 • Postępowanie arbitrażowe a umowy międzynarodowe
 • Arbitraż instytucjonalny i arbitraż ad hoc - różnice

INSTYTUCJE ARBITRAŻOWE

 • Sądy arbitrażowe przy Izbach Handlowych i Przemysłowych
 • Stały Trybunał Arbitrażowy
 • Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

KOSZTY PROCEDURY ARBITRAŻOWEJ

 • Wynagrodzenie i koszty arbitrów
 • Koszty sądu arbitrażowego
 • Koszty doradców stron
 • Koszty ekspertów powołanych przez sąd arbitrażowy
 • Przedpłata prowizji arbitrażowej
 • Zwrot kosztów arbitrażowych po rozstrzygnięciu sporu
 • Egzekwowanie wyroku arbitrażowego

______________________________________________________________________

 

Adres e-mail: szkolenia@msa.pl
tel
/fax: 71/348- 26-82/83
Koordynator szkolenia: Aleksandra Kozłowska