Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy
strzałkaAktualności
[25-09-2020 2020:53:27]
Wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
Zarząd International Court of Arbitration – Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy S.A. (KRS 0000453748) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki...
[10-10-2013 2013:14:27]
Księgi wieczyste – zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Podstawowe zmiany nowelizacyjne:

[02-10-2013 2013:29:25]
Prawo pracy - zmiany
23 sierpnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy i ustawy o związkach zawodowych, wprowadzająca dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy.

Strona 1 z 7  > >>

MSA BIURO WROCŁAW:
ul. Swojczycka 116 a/4
51-502 Wrocław

Tel.: +4871/ 348 26 82
Fax: +4871/ 733 40 01
E-mail: arbitraz@msa.pl

Osoby zainteresowane organizowanymi przez MSA szkoleniami zapraszamy na stronę

www.WynegocjujTo.pl

baner
strzałka

Strategie i taktyki

STRATEGIE I TAKTYKI W NEGOCJACJACH 

Organizator: Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Sp. z o.o.
Miejsce: Wrocław

Prowadzący: dr Andrzej Dybczyński 
Koszt dla 1 osoby: 870 zł brutto

PLAN

Celem szkolenia jest: wykształcenie specjalistycznych umiejętności niezbędnych dla profesjonalnego prowadzenia negocjacji Seminarium pogłębia wiedzę teoretyczną oraz – przede wszystkim – bezpośrednio już rozwija umiejętności praktyczne, które były przedmiotem szkolenia podstawowego w jego zakresie dotyczącym strategii i taktyk negocjacyjnych. W tym celu zaplanowana została duża liczba indywidualnych i grupowych ćwiczeń  oraz warsztatów pod nadzorem trenera, kosztem ograniczenia liczby godzin zajęć teoretycznych. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy mogą skorzystać z indywidualnych konsultacji w zakresie objętym tematem seminarium.

1.      STRATEGIE NEGOCJACYJNE

Zagadnienia: pojecie strategii negocjacyjnej; katalog strategii negocjacyjnych, rozpoznawanie strategii negocjacyjnych, ukrywanie strategii negocjacyjnych, wykorzystywanie modeli strategicznych w celu planowania negocjacji oraz analizy zachowań negocjacyjnych adwersarza, czynniki kształtujące efektywność poszczególnych strategii negocjacyjnych, fluktuacje strategiczne, dostosowywanie strategii do sytuacji negocjacyjnej, własnego profilu negocjacyjnego oraz profilu negocjacyjnego adwersarza, „taniec”strategii w sytuacji negocjacyjnej, metody zmiany strategii negocjacyjnych, strategie negocjacyjne a matryca odruchów pierwotnych

2.      TAKTYKI NEGOCJACYJNE (katalogi taktyk, indywidualne zdolności taktyczne, sytuacja i strategia negocjacyjna a dobór taktyk, efektywność, kontrtaktyki)

zagadnienia: pojęcie taktyk negocjacyjnych, znaczenie intuicji i wyszkolenia w stosowaniu taktyk negocjacyjnych, pojęcie refleksu taktycznego negocjatora, taktyka jako zabawa, test i metoda w negocjacjach, analiza profilu taktycznego adwersarza, katalog taktyk negocjacyjnych (prezentacja i analiza około 50 taktyk negocjacyjnych)

3.      TEORIA GIER W NEGOCJACJACH

Zagadnienia: wykorzystanie teorii gier w planowanu negocjacji oraz w sytuacji negocjacyjnej, diagnoza układu sił w sytuacji negocjacyjnej na podstawie teorii gier, wybrane modele decyzyjne, m. in. dylemat więźnia, gra w tchórza, wojna płci), modele analityczne w negocjacjach: teoria domniemanego punktu równowagi negocjacyjnej, PEP, ZOPA, BATNA

4.      IMPAS W NEGOCJACJACH
Zagadnienia: pojęcie impasu, typy impasu negocjacyjnego i ich konsekwencje dla sytuacji negocjacyjnej, metody kreowania i przełamywania impasu w negocjacjach, instrumentalizacja impasu negocjacyjnego

5.      SŁABSZY W NEGOCJACJACH
Zagadnienia: ustalanie stosunku sił sytuacji negocjacyjnej, dobór strategii, taktyk i technik negocjacyjnych w sytuacji dominacji adwersarza, minimalizowanie i maksymalizowanie dysproporcji negocjacyjnych, techniki zamrażania sytuacji negocjacyjnej

6.      NEGOCJACJE WIELOSTRONNE (układ sił, koalicje blokujące i zwycięskie)
Zagadnienia: typy sytuacji negocjacyjnych – negocjacje wielostronne, negocjacje wielopoziomowe, wielopoziomowe negocjacje wielostronne; analiza potencjału koalicyjnego adwersarzy, koalicje blokujące, koalicje zwycięskie, etapy i metody budowania koalicji – m. in. kształtowanie wyborów, obligacje zwrotne, hierarchiczne punkty presji, wymuszanie wyborów, wzmacnianie bodźców

7.      PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE NEGOCJACJI
Zagadnienia: indywidualny kwestionariusz przygotowawczy, m. in.: sekwencjonowanie negocjacji, wzorce koncesji, efekt powiązania w negocjacjach, bariery porozumienia negocjacyjnego i metody ich przełamywania, asymetria informacyjna w negocjacjach, AFE, mapowanie interesów negocjacyjnych, czas w negocjacjach, techniki negocjacyjne, podstawowe błędy w planowaniu i przygotowywaniu negocjacji

______________________________________________________________________

 

Adres e-mail: szkolenia@msa.pl
tel
/fax: 71/348- 26-82/83
Koordynator szkolenia: Aleksandra Kozłowska