Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy
strzałkaAktualności
[25-09-2020 2020:53:27]
Wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
Zarząd International Court of Arbitration – Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy S.A. (KRS 0000453748) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki...
[10-10-2013 2013:14:27]
Księgi wieczyste – zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Podstawowe zmiany nowelizacyjne:

[02-10-2013 2013:29:25]
Prawo pracy - zmiany
23 sierpnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy i ustawy o związkach zawodowych, wprowadzająca dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy.

Strona 1 z 7  > >>

MSA BIURO WROCŁAW:
ul. Swojczycka 116 a/4
51-502 Wrocław

Tel.: +4871/ 348 26 82
Fax: +4871/ 733 40 01
E-mail: arbitraz@msa.pl

Osoby zainteresowane organizowanymi przez MSA szkoleniami zapraszamy na stronę

www.WynegocjujTo.pl

baner
strzałka

Nota trenera

dr Andrzej Dybczyński 

  • Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, Instytut Politologii, Uniwersytet Wrocławski
  • Specjalność naukowa: Teoria stosunków międzynarodowych, negocjacje. Zainteresowania badawcze: Teoria sojuszy w stosunkach międzynarodowych, rola siły w stosunkach międzynarodowych, historia sztuki wojennej, strukturalne aspekty negocjacji międzynarodowych.
  • Wybrane specjalizacje: Konflikty Zbrojne we Współczesnym Świecie, Kultura i Społeczeństwo Europy, Międzynarodowe Stosunki Kulturalne, Negocjacje Międzynarodowe, Prawo Międzynarodowe Publiczne, Regiony w Stosunkach Międzynarodowych, Sztuka Negocjacji.
  • Najważniejsze publikacje

„Encyclopedia of ethnopolitics” - praca zbiorowa pod redakcją Karla Cordella - wybrane hasła, Palgrave 2003,

„Środowisko międzynarodowe a zachowania państw”, Wrocław, 2006.

„Teoria powstawania sojuszy i realistyczna wizja środowiska międzynarodowego'” w: Roman Kuźniar (red.) Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku. Wizje - koncepcje – paradygmaty, Warszawa

“Poland's Indigenous Ethnic Minorities and The Census of 2002” w: Perspectives on European Politics and Society, Volume 6, Number 1, 2005. „Studium przypadku jako metoda badawcza w nauce o stosunkach międzynarodowych” w: Cichosz M., Zamorska K. (red.) Politologia w Polsce

i więcej dla zainteresowanych.