Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy
strzałkaAktualności
[25-09-2020 2020:53:27]
Wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
Zarząd International Court of Arbitration – Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy S.A. (KRS 0000453748) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki...
[10-10-2013 2013:14:27]
Księgi wieczyste – zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Podstawowe zmiany nowelizacyjne:

[02-10-2013 2013:29:25]
Prawo pracy - zmiany
23 sierpnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy i ustawy o związkach zawodowych, wprowadzająca dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy.

Strona 1 z 7  > >>

MSA BIURO WROCŁAW:
ul. Swojczycka 116 a/4
51-502 Wrocław

Tel.: +4871/ 348 26 82
Fax: +4871/ 733 40 01
E-mail: arbitraz@msa.pl

Osoby zainteresowane organizowanymi przez MSA szkoleniami zapraszamy na stronę

www.WynegocjujTo.pl

baner
strzałka

Negocjator

Organizator: Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Sp. z o.o.
Miejsce: Wrocław

Prowadzący: dr Andrzej Dybczyński 
Koszt dla 1 osoby: 870 zł brutto

Celem szkolenia jest: określenie zakresu kompetencji negocjacyjnej uczestników szkolenia, wskazanie kierunków oraz metod podnoszenia zdolności negocjacyjnych oraz wykształcenie umiejętności diagnozowania sytuacji negocjacyjnych w aspekcie relacji z adwersarzem. Szkolenie zakłada bardzo dużą ilość zajęć praktycznych o charakterze zarówno podstawowym, jak i zaawansowanym. Z uwagi na złożoność i czasochłonność procesu kształcenia negocjatora w programie położono nacisk na możliwie wszechstronną prezentację metod samokształcenia, które mogą być wykorzystywane przez uczestników kursu samodzielnie.

1.      MODEL IDEALNEGO NEGOCJATORA

  • Zagadnienia: metodologiczne podstawy budowy modeli negocjatorów, cechy idealnego negocjatora, możliwości kształtowania cech negocjacyjnych, ocena zdolności i umiejętności negocjacyjnych, typy negocjatorów

2.      INDYWIDUALNY PROFIL NEGOCJACYJNY

  • Zagadnienia: predylekcje i predyspozycje negocjatora, analiza indywidualnych profili negocjacyjnych uczestników szkolenia, niespójności profili negocjacyjnych

3.      ANALIZA PROFILU ADWERSARZA

  • Zagadnienia: metody analizy profilu adwersarza, deficyt informacyjny w analizie profilu negocjacyjnego, deficyt czasowy w analizie profilu negocjacyjnego, wykorzystywanie profilu adwersarza w sytuacjach negocjacyjnych i okołonegocjacyjnych

4.      KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI NEGOCJACYJNYCH

  • Zagadnienia: cechy wrodzone i cechy nabyte negocjatora, proste i złożone ćwiczenia poprawiające umiejętności negocjacyjne w zakresie wybranych cech bądź grup cech

5. ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY

  • Zagadnienia: struktura zespołu negocjacyjnego, role i cele członków zespołu negocjacyjnego, role odgrywane a role rzeczywiste, analiza zespołu negocjacyjnego adwersarza

______________________________________________________________________

 

Adres e-mail: szkolenia@msa.pl
tel
/fax: 71/348- 26-82/83
Koordynator szkolenia: Aleksandra Kozłowska