Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy
strzałkaAktualności
[25-09-2020 2020:53:27]
Wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
Zarząd International Court of Arbitration – Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy S.A. (KRS 0000453748) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki...
[10-10-2013 2013:14:27]
Księgi wieczyste – zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Podstawowe zmiany nowelizacyjne:

[02-10-2013 2013:29:25]
Prawo pracy - zmiany
23 sierpnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy i ustawy o związkach zawodowych, wprowadzająca dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy.

Strona 1 z 7  > >>

MSA BIURO WROCŁAW:
ul. Swojczycka 116 a/4
51-502 Wrocław

Tel.: +4871/ 348 26 82
Fax: +4871/ 733 40 01
E-mail: arbitraz@msa.pl

Osoby zainteresowane organizowanymi przez MSA szkoleniami zapraszamy na stronę

www.WynegocjujTo.pl

baner
strzałka

Negocjacje Miedzynarodowe

NEGOCJACJE MIĘDZYNARODOWE

Organizator: Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Sp. z o.o.
Miejsce: Wrocław

Prowadzący: dr Andrzej Dybczyński 
Koszt dla 1 osoby: 870 zł brutto

Celem szkolenia jest: przekazanie wiedzy dotyczącej wpływu kultury na proces negocjacji oraz wykształcenie najważniejszych umiejętności związanych z prowadzeniem negocjacji międzykulturowych. W szczególności szkolenie pozwala zdemitologizować proces negocjacji międzykulturowych, koncentrując się na faktycznych determinantach tego procesu oraz rządzących nim mechanizmach. Szkolenie kładzie także nacisk na wieloznaczność negocjacji międzykulturowych, nie ograniczając tego pojęcia wyłącznie do negocjacji międzynarodowych.

 

1.      NARODOWE STYLE NEGOCJACYJNE

  • Zagadnienia: składowe narodowych stylów negocjacyjnych, katalog narodowych stylów negocjacyjnych, cechy wybranych narodowych stylów negocjacyjnych, kanały wpływu kultury na proces negocjacyjny, główne mity i błędy dotyczące znaczenia różnic kulturowych w sytuacjach negocjacyjnych

2.      ZAWODOWE STYLE NEGOCJACYJNE

  • Zagadnienia: zawodowe style negocjacyjne – katalogi, cechy charakterystyczne, domyślne strategie i taktyki negocjacyjne, etniczne i środowiskowe uwarunkowania zawodowych stylów negocjacyjnych, profesjonalizacja procesu negocjacyjnego, manipulacja wizerunkiem negocjacyjnym, manipulacja kompetencjami zawodowymi w negocjacjach

3.      ZAGROŻENIA W NEGOCJACJACH MIĘDZYKULTUROWYCH

  • Zagadnienia: język w negocjacjach międzykulturowych, systemy wartości w negocjacjach, kanały komunikacji międzykulturowej, strukturalne uwarunkowania równowagi sił w negocjacjach, role aktorów w negocjacjach, kulturowe uwarunkowania liczebności i składu zespołów negocjacyjnych, dyskwalifikujące taktyki negocjacyjne, formalizacja porozumienia i rozwiązywanie konfliktów

4.     METODY PRZEŁAMYWANIA BARIER W SYTUACJACH MIĘDZYNARODOWYCH

  • Zagadnienia: taktyczna i strategiczna instrumentalizacja kultury w negocjacjach, stereotypizacja kultur, „trzecia kultura” w negocjacjach międzykulturowych, sytuacje okołonegocjacyjne a w przełamywaniu barier kulturowych – metody i techniki.

_____________________________________________________________________

 

Adres e-mail: szkolenia@msa.pl
tel
/fax: 71/348- 26-82/83
Koordynator szkolenia: Aleksandra Kozłowska

/fax