Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy
strzałkaAktualności
[25-09-2020 2020:53:27]
Wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
Zarząd International Court of Arbitration – Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy S.A. (KRS 0000453748) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki...
[10-10-2013 2013:14:27]
Księgi wieczyste – zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Podstawowe zmiany nowelizacyjne:

[02-10-2013 2013:29:25]
Prawo pracy - zmiany
23 sierpnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy i ustawy o związkach zawodowych, wprowadzająca dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy.

Strona 1 z 7  > >>

MSA BIURO WROCŁAW:
ul. Swojczycka 116 a/4
51-502 Wrocław

Tel.: +4871/ 348 26 82
Fax: +4871/ 733 40 01
E-mail: arbitraz@msa.pl

Osoby zainteresowane organizowanymi przez MSA szkoleniami zapraszamy na stronę

www.WynegocjujTo.pl

baner
strzałka

Negocjacje Handlowe

NEGOCJACJE HANDLOWE 

Organizator: Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Sp. z o.o.
Miejsce: Wrocław

Prowadzący: dr Andrzej Dybczyński 
Koszt dla 1 osoby: 870 zł brutto

Celem szkolenia jest: przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej negocjacji oraz wykształcenie umiejętności samodzielnego podnoszenia kwalifikacji negocjacyjnych. Program został skonstruowany w tak, by uczestnicy uzyskali potwierdzoną badaniami i rzetelną praktyką wiedzę dotyczącą omawianych zagadnień oraz – co niezwykle istotne – zyskali możliwość racjonalnego, wolnego od mitów, wykorzystywania negocjacji jako narzędzia pracy. Program szkolenia, stanowiący zamkniętą całość, służy też stworzeniu fundamentów do podnoszenia kwalifikacji negocjacyjnych poprzez udział w wąsko profilowanych, specjalistycznych szkoleniach z zakresu określonych aspektów negocjacji.

1.       ISTOTA NEGOCJACJI
Zagadnienia: pojęcie negocjacji; elementy składowe negocjacji, statyczne i dynamiczne aspekty negocjacji; typy negocjacji; metafory negocjacyjne; ograniczenia negocjacji

2.       INSTRUMENTALIZACJA NEGOCJACJI
Zagadnienia: pozanegocjacyjne cele negocjacji, negocjacje jako metoda manipulacji, diagnoza sytuacji negocjacyjnej oraz typu negocjacji

3.       ETAPY NEGOCJACJI
Zagadnienia: przygotowanie negocjacji, debiut negocjacyjny, rozpoznanie negocjacyjne, otwarcie negocjacji, prowadzenie negocjacji, budowanie przełomu w negocjacjach, zamknięcie negocjacji, kontrola wyniku negocjacyjnego, podtrzymanie kontaktu

4.       NEGOCJATOR
Zagadnienia: model idealnego negocjatora; analiza własnego profilu negocjacyjnego; analiza profilu negocjacyjnego adwersarza; podnoszenie kwalifikacji negocjacyjnych

5.       STRATEGIA, TAKTYKA I TECHNIKA W NEGOCJACJACH
Zagadnienia: pojęcie strategii negocjacyjnych; klasyfikacje strategii negocjacyjnych, matryca strategii negocjacyjnych, dobór strategii negocjacyjnych, zmiana strategii w trakcie negocjacji; pojęcie taktyk negocjacyjnych, taktyki i kontrtaktyki negocjacyjne (katalogi oraz wybrane przykłady, m.in.: grupa delficka, taktyka salami, zabójcze pytanie, fałszywa alternatywa, tarcza autorytetu, taktyka idioty, tit for tat, gra w tchórza); pojęcie technik negocjacyjnych, choreografia i scenografia w negocjacjach, język ciała, komunikacja werbalna w negocjacjach

6.       PLANOWANIE NEGOCJACJI
Zagadnienia: budowa i wykorzystanie indywidualnego kwestionariusza przygotowawczego negocjatora, m.in. sekwencjonowanie negocjacji, wzorce koncesji, BATNA, AFE, PEP.

______________________________________________________________________

Adres e-mail: szkolenia@msa.pl
tel
/fax: 71/348- 26-82/83
Koordynator szkolenia: Aleksandra Kozłowska 605 676 646