Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy
strzałkaAktualności
[25-09-2020 2020:53:27]
Wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
Zarząd International Court of Arbitration – Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy S.A. (KRS 0000453748) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki...
[10-10-2013 2013:14:27]
Księgi wieczyste – zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Podstawowe zmiany nowelizacyjne:

[02-10-2013 2013:29:25]
Prawo pracy - zmiany
23 sierpnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy i ustawy o związkach zawodowych, wprowadzająca dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy.

Strona 1 z 7  > >>

MSA BIURO WROCŁAW:
ul. Swojczycka 116 a/4
51-502 Wrocław

Tel.: +4871/ 348 26 82
Fax: +4871/ 733 40 01
E-mail: arbitraz@msa.pl

Osoby zainteresowane organizowanymi przez MSA szkoleniami zapraszamy na stronę

www.WynegocjujTo.pl

baner
strzałka

Nasza misja

Nasza misja jest, najkrócej rzecz ujmując syntezą skutecznych i sprawdzonych działań polubownych i prawnych. Łączymy funkcjonalność sądu polubownego, kancelarii prawnej, firmy szkoleniowo - doradczej

Naszą domeną jest stosowanie prawa gospodarczego, a szczególnie prawa zobowiązań dla zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Misją MSA jest wywieranie pozytywnego wpływu na otoczenie poprzez zachowywanie szacunku dla prawa, poprzez rzetelność w jego upowszechnianiu i skutecznym stosowaniu na rzecz przedsiębiorców.

Naszą służbę klientom i społeczeństwu realizujemy:

  • wsłuchując się w potrzeby naszych klientów tak, by każdy z nich był absolutnie przekonany, że postrzegamy zjawiska gospodarcze ze wspólnej perspektywy,
  • proponując i sumiennie realizując właściwe rozwiązania, indywidualnie dobrane do potrzeb,
  • nieustannie poszerzając wiedzę i zwiększając potencjał intelektualny zarazem wykorzystując najnowocześniejsze możliwości informatyczne w szczególności przydatne do przepływu dokumentów, informacji i raportowania.

Kodeks Etyczny Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego

  • Poszanowanie prawa poprzez efektywne jego stosowanie na rzecz Klientów.
  • Dbałość o relacje stron postępowania jako wyraz szacunku dla każdego człowieka, każdej firmy i każdej sprawy
  • Realizowanie powierzonych spraw zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą, rzetelnie i sprawnie, z poszanowaniem tajemnicy zawodowej.
  • Podnoszenie poziomu społecznego rozumienia i wykorzystywania wiedzy prawnej.
  • Nieustanne doskonalenie umiejętności zawodowych i optymalne wykorzystanie infrastruktury techniczno - informatycznej.
  • Odmowa wykonywania jakichkolwiek czynności, które godzą w interes społeczny lub naruszają prawa osób trzecich.