Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy
strzałkaAktualności
[25-09-2020 2020:53:27]
Wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
Zarząd International Court of Arbitration – Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy S.A. (KRS 0000453748) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki...
[10-10-2013 2013:14:27]
Księgi wieczyste – zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Podstawowe zmiany nowelizacyjne:

[02-10-2013 2013:29:25]
Prawo pracy - zmiany
23 sierpnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy i ustawy o związkach zawodowych, wprowadzająca dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy.

Strona 1 z 7  > >>

MSA BIURO WROCŁAW:
ul. Swojczycka 116 a/4
51-502 Wrocław

Tel.: +4871/ 348 26 82
Fax: +4871/ 733 40 01
E-mail: arbitraz@msa.pl

Osoby zainteresowane organizowanymi przez MSA szkoleniami zapraszamy na stronę

www.WynegocjujTo.pl

baner
strzałka

Historycznie

Od początku lat 90-tych ubiegłego stulecia jesteśmy w Polsce świadkami żywiołowego rozwoju gospodarki wolnorynkowej. Obserwujemy skutki nieprzystosowania systemu prawnego, pochodzącego z czasów gospodarki nakazowo-rozdzielczej, do nowej rzeczywistości.

Wciąż młody kapitalizm realizowany bez doświadczenia, bez kapitału i niemal bez możliwości korzystania z kredytów bankowych, musiał wygenerować problemy z regulowaniem należności.Zatory płatnicze stały się poważnym problemem większości polskich przedsiębiorców.

Najbardziej tradycyjnym sposobem radzenia sobie z dłużnikami było zatrudnianie prawników, bądź zlecenie dochodzenia roszczeń kancelarii prawnej i złożenie za ich pośrednictwem pozwu w sądzie powszechnym. Niestety, wydziały gospodarcze sądów nie były przygotowane do obsługi lawinowo rosnącej w latach 90-tych ilości pozwów. Wysokie koszty obsługi prawnej zwyczajowo pobierane od powoda z góry wymagały zamrożenia dodatkowego kapitału na wiele miesięcy (czasem kilka lat), bez gwarancji zwrotu. W tym stanie rzeczy doskonałym rozwiązaniem wydawały się firmy windykacyjne, które za prowizję uzależnioną od sukcesu, podejmowały się działań negocjacyjnych, w znacznej ilości przypadków doprowadzających do odzyskania należności. Druga połowa lat 90-tych to czas spektakularnego rozwoju firm z tej branży. Jednak straszące „natychmiastową egzekucją" pisma i wieloznaczność terminu „windykacja" z upływem lat przestały robić wrażenie na dłużnikach.

Dziś obserwujemy wiele pozytywnych zjawisk – skraca się czas oczekiwania na nakazy zapłaty, liberalizacja zasad dostępu do zawodów prawniczych spowoduje wkrótce wzrost konkurencji wśród adwokatów i radców prawnych, planowane są podobne zmiany dla komorników. Pojawiają się w naszym kraju kolejne biura informacji gospodarczej, które spróbują w ciągu najbliższych lat wciągnąć do swych rejestrów większość niesolidnych przedsiębiorców i konsumentów.

Obserwacje wartościowych zjawisk rynku usług prawnych, analiza doświadczeń państw o rozwiniętej gospodarce wolnorynkowej umożliwiły syntezę najbardziej użytecznych strategii zarządzania wierzytelnościami. W roku 1999 powstał Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy.

Nasze główne obszary działalności to:

  • wspieranie przedsiębiorców przy tworzeniu procedur redukujących ryzyko wystąpienia trudnych należności – audyt, weryfikacja kontrahentów, informacje prawno - gospodarcze,
  • wyznaczanie nowej jakości postępowań mediacyjnych,
  • popularyzowanie sądownictwa polubownego,
  • sprawne przeprowadzanie procedur w sądach powszechnych, gdy w umowach klientów brak klauzul arbitrażowych,
  • współpraca z komornikami na etapie egzekucji i poszukiwania majątku dłużników.