Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy
strzałkaAktualności
[25-09-2020 2020:53:27]
Wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
Zarząd International Court of Arbitration – Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy S.A. (KRS 0000453748) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki...
[10-10-2013 2013:14:27]
Księgi wieczyste – zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Podstawowe zmiany nowelizacyjne:

[02-10-2013 2013:29:25]
Prawo pracy - zmiany
23 sierpnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy i ustawy o związkach zawodowych, wprowadzająca dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy.

Strona 1 z 7  > >>

MSA BIURO WROCŁAW:
ul. Swojczycka 116 a/4
51-502 Wrocław

Tel.: +4871/ 348 26 82
Fax: +4871/ 733 40 01
E-mail: arbitraz@msa.pl

Osoby zainteresowane organizowanymi przez MSA szkoleniami zapraszamy na stronę

www.WynegocjujTo.pl

baner
strzałka

Windykacja należności, długów Wrocław

Skuteczna windykacja należności


Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy od 14 lat funkcjonuje w ramach bardzo silnej międzynarodowej struktury, co pozwala mu na czerpanie z bogatego, wieloletniego doświadczenia w obszarze egzekucji i odzyskiwania długów. Windykację należności prowadzimy zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, wspierając współpracujące z nami firmy w całkowicie profesjonalnym zarządzaniu należnościami. Nasze wsparcie obejmuje usługi z zakresu:

 • monitoringu należności,
 • polubownej windykacji długów,
 • sądowej windykacji należności,
 • kompleksowej obsługi procedury komorniczej.

 

Etapy działań windykacyjnych

 

1. Działania przedsądowe (polubowne)

Obejmują swoim zasięgiem wiele działań o charakterze polubownym, których zadaniem jest doprowadzenie do dobrowolnego zwrotu należności przez dłużnika, dzięki czemu może on uniknąć wielu nieprzyjemnych konsekwencji finasowo-prawnych. Nasi Klienci oszczędzają czas i nerwy, jako że to my przejmujemy obowiązek negocjacji z dłużnikiem. Informujemy go o grożących mu konsekwencjach w przypadku nie zapłacenia zaległości, ale robimy to w taki sposób, aby nie zburzyć pozytywnych relacji pomiędzy nim, a naszymi Klientami. W obrębie tych działań przeprowadzamy tak zwane czynności dyscyplinujące wobec zalegających z płatnościami:

 • prowadzimy negocjacje warunków spłaty zadłużenia – opcja rozłożenia długu na raty,
 • zawieramy ugody,
 • nadzorujemy terminowość spłat zadłużenia zgodnie z przyjętym harmonogramem,
 • gromadzimy odpowiednie dokumenty, stanowiące niezbędne dowody w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

2. Działania na drodze sądowej

W sytuacji braku możliwości odzyskania długu w sposób polubowny niezwłocznie kierujemy sprawę do właściwego sądu. Ten etap naszych działań polega na podjęciu czynności niezbędnych do jak najszybszego uzyskania prawomocnego tytułu wykonawczego przeciwko wierzycielowi, w formie wyroku lub nakazu zapłaty opatrzonego klauzulą wykonalności. Tylko w ten sposób (skutecznie) zakończone postępowanie przed sądem pozwoli na uniknięcie przedawnienia długu i stanowi podstawę do egzekucji należności przez stosowne organy. W ramach naszych działań na tym etapie:

 • przygotowujemy niezbędne dokumenty,
 • sporządzamy pozew,
 • wnosimy sprawę do sądu,
 • prowadzimy sprawy w trybie:
  • upominawczym,
  • nakazowym,
  • uproszczonym,
  • zwykłym,
  • odwoławczym
 • przygotowujemy niezbędne pisma procesowe.

 

3. Działania przedegzekucyjne
Są to ostateczne działania polubowne prowadzone przez nas w oparciu o uzyskany w drodze postępowania sądowego uprawomocniony wyrok, nakazujący spłatę zadłużenia. Na tym etapie w dalszym ciągu prowadzimy czynności dyscyplinujące poprzez:

 • wysyłanie dłużnikowi upomnień i wezwań do zapłaty wraz z powiadomieniem o skierowaniu sprawy na drogę egzekucyjną (w przypadku braku spłaty należności) oraz informacją o grożących mu dodatkowych kosztach z tego tytułu,
 • negocjonowanie warunków uregulowania długu (w sytuacji, gdy wierzyciel wykazuje chęć współpracy),
 • prowadzenie działań zmierzających do ustalenia składników majątku i źródeł przychodów dłużnika, w celu przekazania sprawy do egzekucji komornika (w sytuacji, gdy wierzyciel nie wykazuje chęć współpracy).

 

4. Działania egzekucyjne
W przypadku wyczerpania innych (polubownych) możliwości podejmujemy działania na etapie egzekucyjnym obejmujące:

 • przygotowanie wniosku egzekucyjnego wraz ze wszelkimi niezbędnymi dokumentami – w zgodzie z obowiązującymi wymogami formalnymi,
 • skierowanie sprawy do stosownej Kancelarii Komorniczej.

Działania egzekucyjne są ostatecznym etapem windykacji należności. Niemniej czas ich trwania i skuteczność zależy od wypłacalności wierzyciela, ale też (a może nawet bardziej) od aktywności organów egzekucyjnych. Dlatego współpracujemy wyłącznie z komornikami odznaczającymi się dużą efektywnością, polegającą na skutecznej egzekucji. Nadzorujemy prawidłowość procesu i przebieg czynności egzekucyjnych, a także wspomagamy pracę komornika poprzez pozyskiwanie informacji o majątku dłużnika, w celu całkowitego zaspokojenia roszczeń naszych Klientów.

 

Jak skutecznie odzyskać swoje należności w kraju i zagranicą?


Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat skutecznej windykacji długów zachęcamy do kontaktu z naszymi biurami we Wrocławiu i Amsterdamie (dane adresowe w zakładce Kontakt). Zapraszamy także do zapoznania się z całą działalnością Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Sp. z o.o - o czym mogą Państwo poczytać na naszej stronie, gdzie znajdziecie też szereg przydatnych wskazówek opartych na naszym doświadczeniu.