Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy
strzałkaAktualności
[25-09-2020 2020:53:27]
Wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
Zarząd International Court of Arbitration – Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy S.A. (KRS 0000453748) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki...
[10-10-2013 2013:14:27]
Księgi wieczyste – zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Podstawowe zmiany nowelizacyjne:

[02-10-2013 2013:29:25]
Prawo pracy - zmiany
23 sierpnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy i ustawy o związkach zawodowych, wprowadzająca dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy.

Strona 1 z 7  > >>

MSA BIURO WROCŁAW:
ul. Swojczycka 116 a/4
51-502 Wrocław

Tel.: +4871/ 348 26 82
Fax: +4871/ 733 40 01
E-mail: arbitraz@msa.pl

Osoby zainteresowane organizowanymi przez MSA szkoleniami zapraszamy na stronę

www.WynegocjujTo.pl

baner
strzałka

Postępowanie sądowe

Obszarem naszej działalności jest szeroko pojęte prawo gospodarcze i prawo spółek.

Specjalizujemy się w doradztwie prawnym w sprawach przed sądem powszechnym, administracyjnym i sądami arbitrażowymi oraz przed wszelkimi organami egzekucyjnymi.

Departament Prawny świadczy kompleksowe usługi prawne dla klientów korporacyjnych i osób prywatnych. Pracownicy Departamentu Prawnego posiadają wiedzę z licznych dziedzin prawa, co umożliwia zarówno stałą obsługę firm, jak i współpracę przy realizacji konkretnych przedsięwzięć prawnych oraz obsługi osób prywatnych. Od 1999 roku, współpracowaliśmy zarówno z  międzynarodowymi korporacjami, jak i z firmami, które dopiero rozpoczynały swoją działalność, także z wieloma osobami prywatnymi. Zapewniamy prawną obsługę w wielu dziedzinach prawa, w kwestii zapytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Wysoką jakość naszych usług potwierdza wdrożenie przez nas Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 już w roku 2002, jako jedna z pierwszych firm prawniczych w Polsce i utrzymanie go do dziś wraz z poszerzeniem o dalsze obszary działalności: jak sąd polubowny i dział szkoleń oraz certyfikacji.

Celem naszego Departamentu Prawnego prowadzonego przez Radcę Prawnego jest to, by Klienci postrzegali nas jako profesjonalnego partnera, z gwarancją jakości usług oraz z dużym doświadczeniem i zakresem działalności.

Proponujemy Państwu

1. doradztwo i reprezentację w zakresie dochodzenia zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu sądowym przed sadem powszechnym i sądem arbitrażowym, w postępowaniu  egzekucyjnym, upadłościowym i naprawczym

2. windykację międzynarodową

3. reprezentację wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i naprawczym

4. doradztwo z zakresu postępowania upadłościowego oraz postępowania naprawczego na zlecenie podmiotów tego postępowania  - jako podmiot wpisany na Listę Syndyków przy Sądzie Rejonowym we Wrocławiu

5. doradztwo w ramach stron propozycji układowych i obsługę prawną realizacji układu

Prawo Unii Europejskiej

Obszar działalności naszej Kancelarii Prawnej w zakresie prawa wspólnotowego obejmuje:

1. doradztwo w zakresie zasad prowadzenia działalności na wewnętrznym rynku Unii z wykorzystaniem regulacji Unii Europejskiej w zakresie swobody przepływu towarów, usług, osób i kapitału w wybranych krajach

2. doradztwo w zakresie uzyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych m.in. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3. obsługę prawną projektowania, finansowania oraz realizacji inwestycji zgodnie z procedurami Unii Europejskiej

Zastępstwo procesowe

Departament Prawny, w skład którego wchodzą Radca Prawny oraz doświadczeni procesualiści, reprezentuje naszych Klientów w postępowaniach:

1. sądowych, cywilnych i gospodarczych we wszystkich  instancjach, w tym także przed Sądem Najwyższym i sądami arbitrażowymi (w szczególności w sprawach związanych z realizacją kontraktów, dochodzeniem należności, roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej)

2. egzekucyjnych oraz zabezpieczających

3. upadłościowych, obejmujących zarówno likwidację majątku dłużnika, jak i prowadzonych z możliwością zawarcia układu z wierzycielami

4. administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej

5. przed Zespołem Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych