Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy
strzałkaAktualności
[25-09-2020 2020:53:27]
Wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
Zarząd International Court of Arbitration – Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy S.A. (KRS 0000453748) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki...
[10-10-2013 2013:14:27]
Księgi wieczyste – zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Podstawowe zmiany nowelizacyjne:

[02-10-2013 2013:29:25]
Prawo pracy - zmiany
23 sierpnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy i ustawy o związkach zawodowych, wprowadzająca dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy.

Strona 1 z 7  > >>

MSA BIURO WROCŁAW:
ul. Swojczycka 116 a/4
51-502 Wrocław

Tel.: +4871/ 348 26 82
Fax: +4871/ 733 40 01
E-mail: arbitraz@msa.pl

Osoby zainteresowane organizowanymi przez MSA szkoleniami zapraszamy na stronę

www.WynegocjujTo.pl

baner
strzałka

Informacje gospodarcze

Informacje, które pozyskujemy w zakresie opisanym poniżej pozwalają wielu przedsiębiorcom na dokonanie niezależnej oceny ryzyka handlowego oraz umożliwiają ograniczenie a nawet całkowitą eliminację niespłaconych wierzytelności. Atutem naszej propozycji jest pozyskiwanie tych informacji na potrzeby konkretnej firmy w konkretnym czasie – nigdy nie wykorzystujemy ponownie udzielonych informacji. Cechuje je absolutna aktualność, prawdziwość i obiektywność poświadczona dokumentami urzędowymi i zakres odpowiadający oczekiwaniom Klienta. Pozyskane informacje pozwalają na:

  • dokonać wstępnej weryfikacji wiarygodności partnera handlowego,

  • w przypadku powstania zadłużenia określić, czy działania mediacyjne i windykacyjne przyniosą pożądany skutek, określić szanse na odzyskanie wierzytelności,

  • odpowiednio ukierunkować działania zmierzające do korzystnego dla Wierzyciela zamknięcia sprawy pod względem podatkowo – prawnym.

W szczególności polecamy informacje na temat podmiotów gospodarczych w następującym zakresie:

  • aktualne dane adresowe, rejestrowe, historia działalności, zmiany, struktura własności i kierownictwa firmy, kapitał zakładowy, zmiany kapitału, aporty niepieniężne, przekształcenia, partnerzy handlowi, stan zatrudnienia, banki obsługujące;

  • dane finansowe (bilanse, rachunki zysków i strat opatrzone w fachowy komentarz specjalistów);

  • ustalenie, czy w sprawie danego podmiotu jest prowadzone postępowanie układowe, upadłościowe lub likwidacyjne, czy w dokumentach rejestrowych firmy są informacje o prowadzonych egzekucjach i zgłoszonych wierzytelnościach;

  • informacje na temat posiadanych przez podmiot/osoby nieruchomości wraz z ustaleniem treści wpisu do Księgi Wieczystej i uzyskaniem jej odpisu;

  • informacje dotyczące posiadanych przez podmiot/osoby ruchomości (w tym głównie pojazdów);

  • informacje, czy wykazany majątek podmiotu/osoby jest wolny od zajęć komorniczych, zastawów bankowych i innych obciążeń.