Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy
strzałkaAktualności
[25-09-2020 2020:53:27]
Wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
Zarząd International Court of Arbitration – Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy S.A. (KRS 0000453748) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki...
[10-10-2013 2013:14:27]
Księgi wieczyste – zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Podstawowe zmiany nowelizacyjne:

[02-10-2013 2013:29:25]
Prawo pracy - zmiany
23 sierpnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy i ustawy o związkach zawodowych, wprowadzająca dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy.

Strona 1 z 7  > >>

MSA BIURO WROCŁAW:
ul. Swojczycka 116 a/4
51-502 Wrocław

Tel.: +4871/ 348 26 82
Fax: +4871/ 733 40 01
E-mail: arbitraz@msa.pl

Osoby zainteresowane organizowanymi przez MSA szkoleniami zapraszamy na stronę

www.WynegocjujTo.pl

baner
strzałka

Audyt finansowo - windykacyjny

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy świadczy usługi szkoleniowo-doradcze mające na celu optymalizację procedur zarządzania wierzytelnościami.

Oferujemy pomoc w tworzeniu działów windykacji, istniejącym zapewnimy zwiększenie możliwości i dodatkowe narzędzia w postaci regulaminów, wzorów dokumentów, udostępnimy informacje o najnowszych zmianach prawa istotnych dla skutecznego realizowania zadań. Przeanalizujemy treść dokumentów handlowych, stosowane procedury udzielania kredytu kupieckiego i ustanawiania zabezpieczeń, aby możliwie najskuteczniej realizować dochodzenie wierzytelności i zarządzanie kredytem. Proponowane rozwiązania zostały wielokrotnie zweryfikowane w firmach wdrażających ISO.

Jako niezależny audytor jesteśmy w stanie dokonać obiektywnej oceny umów z podmiotami świadczącymi usługi windykacyjne i zajmującymi się obrotem wierzytelnościami. Wskażemy w treści ewentualne niekorzystne zapisy i pomożemy wynegocjować ich zmianę. Oferujemy pomoc naszych mediatorów w przypadkach nieporozumień między przedsiębiorcami i firmami windykacyjnymi czy kancelariami prawnymi.

Audyt procedury zarządzania wierzytelnościami ma na celu identyfikację punktów krytycznych i dobranie ekonomicznie uzasadnionego zestawu środków zmniejszania ryzyka, w szczególności:

  • zebranie informacji o aktualnym stanie procedur udzielania kredytu kupieckiego,

  • zebranie informacji o aktualnym stanie procedur monitoringu i windykacji,

  • zwiększenie efektywności własnych działów kontroli finansowej

  • analizę efektywności usług podmiotów zewnętrznych uczestniczących w procesie dochodzenia roszczeń,

  • wskazanie możliwości zmian, przedstawienie ewentualnych propozycji modyfikacji stosowanych rozwiązań, przygotowanie dokumentów: wzorów umów, porozumień, klauzul, monitów, wezwań do zapłaty i in.

Zarówno lekceważenie tej sfery działalności firmy jak i nadmierna ostrożność mogą być przyczyną poważnego zachwiania płynności finansowej.


Przedstawiamy uproszczony na potrzeby niniejszego opracowania, schemat otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego firmy. Korzystając z tego modelu, ideę naszej misji można opisać następująco:

Proponowany przez MSA audyt procedur zarządzania wierzytelnościami to zgromadzenie wiedzy o każdym z elementów systemu i o ich wzajemnych relacjach, po dostosowaniu zakresu badań do specyfiki badanego podmiotu, uwzględniające rozwiązania negatywnie zweryfikowane w przeszłości, rozwiązania funkcjonujące i propozycje zmian poprawiające bezpieczeństwo i wynik ekonomiczny.