Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy
strzałkaAktualności
[25-09-2020 2020:53:27]
Wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
Zarząd International Court of Arbitration – Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy S.A. (KRS 0000453748) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki...
[10-10-2013 2013:14:27]
Księgi wieczyste – zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Podstawowe zmiany nowelizacyjne:

[02-10-2013 2013:29:25]
Prawo pracy - zmiany
23 sierpnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy i ustawy o związkach zawodowych, wprowadzająca dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy.

Strona 1 z 7  > >>

MSA BIURO WROCŁAW:
ul. Swojczycka 116 a/4
51-502 Wrocław

Tel.: +4871/ 348 26 82
Fax: +4871/ 733 40 01
E-mail: arbitraz@msa.pl

Osoby zainteresowane organizowanymi przez MSA szkoleniami zapraszamy na stronę

www.WynegocjujTo.pl

baner
strzałka

Czym się zajmujemy

Zapraszamy do korzystania z nowych usług międzynarodowych

 • Rejestracja firmy, obywatela polskiego za granicą.
 • Rejestracja firmy, osoby zagranicznej w Polsce
 • Uzyskanie nakazu zapłaty na rzecz osoby zagranicznej przed sądem polskim
 • Reprezentacja osoby zagranicznej w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed sądem polskim.
 • Reprezentacja osoby zagranicznej w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez polskie organy egzekucyjne.
 • Weryfikacja potencjalnego kontrahenta będącego osobą zagraniczną.
 • Prowadzenie postępowania mediacyjnego z udziałem osoby zagranicznej
 • Monitoring zmian w prawie polskim.
 • Monitoring zmian w prawie obcym.
 • Usługi doradcze z zakresu sprawozdawczości finansowej i rachunkowości dla podmiotów zagranicznych.
 • Szkolenia dla przedsiębiorców zagranicznych inwestujących w Polsce
 • Doradztwo w uzyskiwania wiz, kart pobytu i pozwoleń na pracę w Polsce
 • Wyszukiwanie potencjalnych partnerów na rynku polskim,
 • Wyszukiwanie potencjalnych partnerów na rynkach zagranicznych