Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy
strzałkaAktualności
[10-10-2013 2013:14:27]
Księgi wieczyste – zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Podstawowe zmiany nowelizacyjne:

[02-10-2013 2013:29:25]
Prawo pracy - zmiany
23 sierpnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy i ustawy o związkach zawodowych, wprowadzająca dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy.
[01-10-2013 2013:17:36]
Postępowanie elektroniczne - nowelizacja
Po wejściu w życie nowelizacji każdy składany pozew będzie musiał zawierać numeru PESEL lub NIP pozwanego

Strona 1 z 7  > >>

MSA BIURO WROCŁAW:
ul. Swojczycka 116 a/4
51-502 Wrocław

Tel.: +4871/ 348 26 82
Fax: +4871/ 733 40 01
E-mail: arbitraz@msa.pl

Osoby zainteresowane organizowanymi przez MSA szkoleniami zapraszamy na stronę

www.WynegocjujTo.pl

baner
Postępowanie elektroniczne - nowelizacja
Po wejściu w życie nowelizacji każdy składany pozew będzie musiał zawierać numeru PESEL lub NIP pozwanego, obowiązek ten spoczywa na powodzie. Nowelizacja wprowadza także dalszezmiany do przepisów o elektronicznym postępowaniu upominawczym:
- od dnia wejścia w życie nowelizacji w EPU możliwe będzie dochodzenie jedynie roszczeń, które stały się wymagalne w okresie 3 lat przed wniesieniem pozwu
- sąd będzie uprawniony do skazania na grzywnę powoda, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, który w złej wierze lub wobec niezachowania należytej staranności podał nieprawidłowe dane dotyczące pozwanego (adres zamieszkania, numer PESEL, NIP lub KRS)
- w przypadku przekazania sprawy sądowi właściwości ogólnej, sąd ten będzie każdorazowo wzywał powoda do uiszczenia różnicy między opłatą sądową od pozwu w EPU, a opłatą sądową na zasadach ogólnych