Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy
strzałkaAktualności
[25-09-2020 2020:53:27]
Wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
Zarząd International Court of Arbitration – Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy S.A. (KRS 0000453748) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki...
[10-10-2013 2013:14:27]
Księgi wieczyste – zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Podstawowe zmiany nowelizacyjne:

[02-10-2013 2013:29:25]
Prawo pracy - zmiany
23 sierpnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy i ustawy o związkach zawodowych, wprowadzająca dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy.

Strona 1 z 7  > >>

MSA BIURO WROCŁAW:
ul. Swojczycka 116 a/4
51-502 Wrocław

Tel.: +4871/ 348 26 82
Fax: +4871/ 733 40 01
E-mail: arbitraz@msa.pl

Osoby zainteresowane organizowanymi przez MSA szkoleniami zapraszamy na stronę

www.WynegocjujTo.pl

baner

"Qui non facit quod facere debet, videtur facere adversus ea, quia non facit".
"Jeżeli ktoś nie czyni tego, co czynić powinien, uważa się, że czyni przeciwnie, ponieważ nie czyni”.

Szanowni Państwo,
Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy powstał w 1999 roku, obsługujemy firmy z całej Polski i innych krajów. Międzynarodowość naszych usług polega na ich dostępności zarówno dla firm krajowych i spoza Polski przeciwko krajowym i zagranicznym podmiotom gospodarczym..
Naszym celem jest wysoka skuteczność. Często - nawet powyżej 80% czy więcej procent, nasza usługa polegająca na mediacji z dłużnikami przynosi pozytywne efekty, pozostając nadal najtańszym sposobem radzenia sobie z nimi.
Dzięki wykwalifikowanej kadrze jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom reprezentację przed każdym sądem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w sprawach:

  • dotyczących rejestracji nowych firm, oddziałów, przedstawicielstw
  • sprawach cywilnych,
  • sprawach gospodarczych,
  • w postępowaniach układowych lub upadłościowych,
  • postępowaniach likwidacyjnych
  • postępowaniach klauzulowych
  • wyjawienia majątku
  • informacji gospodarczych o dłużniku
  • inkasa, windykacji międzynarodowej w tym w Holandii dzięki naszemu biuru otwartemu do 2008
  • oraz egzekucyjnych

Do podstawowego pakietu naszych usług zostały dodane usługi dodatkowe, jak weryfikacja podmiotów gospodarczych, informacje gospodarcze, monitoring zmian prawnych, indywidualny audyt finansowy w siedzibie Klienta, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa finansowo – podatkowego, możliwość odzyskania przedmiotów z zastrzeżonym prawem własności jak i będących przedmiotem umów leasingu czy zastawu.

Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy

loga

International Court of Arbitration - Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Wartość projektu: 388.000,00  PLN netto

Wartość wkładu finansowego:  194.000,00 PLN netto

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dotacje na innowacje

oraz


loga 

Tytuł projektu
„Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu”

dla International Court of Arbitration - Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu: 12.500 PLN netto
Wartość wkładu finansowego: 10.000 PLN netto

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dotacje na innowacje