Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy
strzałkaAktualności
[10-10-2013 2013:14:27]
Księgi wieczyste – zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Podstawowe zmiany nowelizacyjne:

[02-10-2013 2013:29:25]
Prawo pracy - zmiany
23 sierpnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy i ustawy o związkach zawodowych, wprowadzająca dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy.
[01-10-2013 2013:17:36]
Postępowanie elektroniczne - nowelizacja
Po wejściu w życie nowelizacji każdy składany pozew będzie musiał zawierać numeru PESEL lub NIP pozwanego

Strona 1 z 7  > >>

MSA BIURO WROCŁAW:
ul. Swojczycka 116 a/4
51-502 Wrocław

Tel.: +4871/ 348 26 82
Fax: +4871/ 733 40 01
E-mail: arbitraz@msa.pl

Osoby zainteresowane organizowanymi przez MSA szkoleniami zapraszamy na stronę

www.WynegocjujTo.pl

baner
20 kwietnia 2012 wraz z WCTT organizujemy nieodpłatne szkolenie

"Arbitraż krajowy i międzynarodowy jako alternatywa dla sądownictwa powszechnego"

Ośrodek Enterprise Europe Network przy WCTT wraz z Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym pragnie zaprosić na szkolenie, w którym może uczestniczyć osoba zatrudniona w mikro, małym i średnim przedsiębiorstwie z woj. dolnośląskiego.

Szkolenie jest w całości dofinansowane.

Miejsce: WCTT, ul. Smoluchowskiego 48, Wrocław (budynek Politechniki Wrocławskiej)
Termin: 20 kwietnia 2012 r. godz: 8:30 – 14.30

Formularze zgłoszeniowe (pobierz)

prosimy kierować mailowo na adres: j.rakoczy@wctt.pl z dopiskiem w tytule: ARBITRAŻ. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 18. kwietnia o godzinie 12:00. Liczba miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób na firmę.

Uczestnicy szkolenia, oprócz możliwości zapoznania się z zasadami arbitrażu i dyskusji z prowadzącym, będą mieli okazję zapoznać się z ofertą WCTT, instytucji otoczenia biznesu – wspierającej sektor MŚP w regionie Dolnego Śląska.

PROGRAM

  • 08:30 – 09:00 Rejestracja

  • 09:00 – 10:30 Cześć pierwsza

1. Wprowadzenie

a. Typowe klauzule arbitrażowe

b. Prawo kontraktu i miejsce arbitrażu

c. Zasady i granice polubownego rozstrzygnięcia sporu między stronami

2. Koszty polubownego rozstrzygnięcia sporu

3. Podstawowe metody rozstrzygania sporów

a. Mediacja i różnice z arbitrażem

b. Arbitraż międzynarodowy i jego rodzaje

c. Procesy sądowe i różnice w stosunku do arbitrażu

  • 10:30 – 10:45 Przerwa

  • 10:45 – 12:15 Część druga

4. Koszty polubownego rozstrzygania sporu

5. Specyfika postępowania arbitrażowego

a. Wybór miejsca, organizacji i języka arbitrażu

b. Wybór składu Arbitrów

c. Wola stron do rozstrzygnięcia sporu w drodze arbitrażu

  • 12:15 – 12:45 Lunch

  • 12:45 – 14:30 Część trzecia

6. Procedury arbitrażowe

a. Zasady ustalania procedury postępowania przez strony sporu

b. Wola stron a przyjęte procedury

c. Postępowanie arbitrażowe a umowy międzynarodowe

d. Arbitraż instytucjonalny i arbitraż ad hoc – różnice

Szkolenie poprowadzi praktyk arbitrażu międzynarodowego p. Łukasz Błaszczak - radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2001 roku. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2005 roku. Od roku 2003 pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2006 roku uzyskał stopień doktora zaś w roku 2011 tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych. Autor około sześćdziesięciu publikacji z zakresu prawa procesowego cywilnego. Specjalizuje się w prawie procesowym cywilnym (w tym w arbitrażu). Publikacje - zobacz