Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy
strzałkaAktualności
[10-10-2013 2013:14:27]
Księgi wieczyste – zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Podstawowe zmiany nowelizacyjne:

[02-10-2013 2013:29:25]
Prawo pracy - zmiany
23 sierpnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy i ustawy o związkach zawodowych, wprowadzająca dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy.
[01-10-2013 2013:17:36]
Postępowanie elektroniczne - nowelizacja
Po wejściu w życie nowelizacji każdy składany pozew będzie musiał zawierać numeru PESEL lub NIP pozwanego

Strona 1 z 7  > >>

MSA BIURO WROCŁAW:
ul. Swojczycka 116 a/4
51-502 Wrocław

Tel.: +4871/ 348 26 82
Fax: +4871/ 733 40 01
E-mail: arbitraz@msa.pl

Osoby zainteresowane organizowanymi przez MSA szkoleniami zapraszamy na stronę

www.WynegocjujTo.pl

baner
Postępowanie cywilne - nowelizacja

 

7 lipca 2013 roku weszła w życie kolejna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Nowelizacja jest niewielka ale wprowadza kilka istotnych zmian:

1) Po wejściu w życie nowelizacji każdy składany pozew będzie musiał zawierać:

- numer PESEL lub numer NIP powoda będącego osobą fizyczną (jeśli powód ma obowiązek posiadania takiego numeru);

- numer KRS lub numer NIP powoda niebędącego osobą fizyczną.

2) Ustawa nakłada dodatkowy obowiązek na sądy, które z urzędu będą ustalać numer PESEL, NIP lub KRS pozwanego.

3) Nie dotyczy to jednak elektronicznego postępowania upominawczego – tutaj obowiązek podania numeru PESEL lub NIP pozwanego spoczywa na powodzie.

4) Na komorników zostaje nałożony obowiązek bardzo szerokiego pouczania dłużników o przysługujących im uprawnieniach.

5) Pozwany, wobec którego nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym utraci moc w całości lub części będzie miał możliwość uzyskania postanowienia sądu lub referendarza sądowego, potwierdzającego tę okoliczność.

6) Wprowadzona zostaje także dodatkowa podstawa do zawieszenia postępowania egzekucyjnego w sytuacji, w której nakaz zapłaty lub wyrok zaoczny został uznany za doręczony po podwójnej awizacji, mimo nieodebrania przesyłki przez pozwanego pod adresem wskazanym przez powoda – jeśli adres ten był inny, niż ustalony w postępowaniu egzekucyjnym.