Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy
strzałkaAktualności
[10-10-2013 2013:14:27]
Księgi wieczyste – zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Podstawowe zmiany nowelizacyjne:

[02-10-2013 2013:29:25]
Prawo pracy - zmiany
23 sierpnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy i ustawy o związkach zawodowych, wprowadzająca dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy.
[01-10-2013 2013:17:36]
Postępowanie elektroniczne - nowelizacja
Po wejściu w życie nowelizacji każdy składany pozew będzie musiał zawierać numeru PESEL lub NIP pozwanego

Strona 1 z 7  > >>

MSA BIURO WROCŁAW:
ul. Swojczycka 116 a/4
51-502 Wrocław

Tel.: +4871/ 348 26 82
Fax: +4871/ 733 40 01
E-mail: arbitraz@msa.pl

Osoby zainteresowane organizowanymi przez MSA szkoleniami zapraszamy na stronę

www.WynegocjujTo.pl

baner
Hamujące bezrobocie

We wrześniu zanotowaliśmy nieznaczny wzrost bezrobocia

We wrześniu zanotowaliśmy nieznaczny wzrost bezrobocia. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba bezrobotnych wzrosła w porównaniu z sierpniem o 26,9 tyś. osób. Eksperci komentują, że są to dobre wyniki, świadczące o tym, że po wzroście sezonowego zatrudnienia, nie następują gwałtowne spadki, co może świadczyć o małej sile kryzysu.
W odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców, od których w największym stopniu zależy kreowanie nowych miejsc pracy, Senat odrzucił projekt zakładający nałożenie na platników obowiązku sporządzania rocznych zeznań podatkowych pracowników. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy zainicjowali sprzeciw, zyskali poparcie pozostałych senatorów i tym samym chwilowo zablokowali rządowe propozycje. Już niedługo Sejm będzie miał możliwość odrzucenia stanowiska Senatu.
Tymczasem rząd zapowiedział, że rozszerzy grono odbiorców dodatku pielęgnacyjnego (tj. dodatku wypłacanego rodzicowi, który zrezygnuje ze swojej pracy w celu opieki nad dzieckiem). Dotychczas dodatek przysługiwał, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 583 zł, teraz mają go dostawać wszyscy, którzy poświęcą się wychowaniu, niezależnie od dochodu.