Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy
strzałkaAktualności
[10-10-2013 2013:14:27]
Księgi wieczyste – zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Podstawowe zmiany nowelizacyjne:

[02-10-2013 2013:29:25]
Prawo pracy - zmiany
23 sierpnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy i ustawy o związkach zawodowych, wprowadzająca dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy.
[01-10-2013 2013:17:36]
Postępowanie elektroniczne - nowelizacja
Po wejściu w życie nowelizacji każdy składany pozew będzie musiał zawierać numeru PESEL lub NIP pozwanego

Strona 1 z 7  > >>

MSA BIURO WROCŁAW:
ul. Swojczycka 116 a/4
51-502 Wrocław

Tel.: +4871/ 348 26 82
Fax: +4871/ 733 40 01
E-mail: arbitraz@msa.pl

Osoby zainteresowane organizowanymi przez MSA szkoleniami zapraszamy na stronę

www.WynegocjujTo.pl

baner
Sądy lekarskie jawne

Nowelizacja ustawy o izbach lekarskich

Nowelizacja ustawy o izbach lekarskich niesie daleko idące zmiany, zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Ze względu na dobro tych drugich, Sejm postanowił o uczynieniu jawnymi posiedzeń Sądu Lekarskiego.
Dotychczasowe przepisy praktycznie nie dawały pacjentom żadnych praw w postępowaniach toczonych w ich sprawach. Teraz zaś, będą mogli występować jako strony a co za tym idzie, uzyskają prawo do powołania swojego pełnomocnika, czy wnioskowania o włączeniu do postępowania określonych dowodów.
Nowelizacja na razie przeszła pierwszy szczebel postępowania i trafiła z Sejmu do Senatu. Nic jednak nie zapowiada radykalnych zmian i najprawdopodobniej wejdzie ona w życie z dniem 1-go stycznia 2010 roku.