Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy
strzałkaAktualności
[10-10-2013 2013:14:27]
Księgi wieczyste – zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Podstawowe zmiany nowelizacyjne:

[02-10-2013 2013:29:25]
Prawo pracy - zmiany
23 sierpnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy i ustawy o związkach zawodowych, wprowadzająca dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy.
[01-10-2013 2013:17:36]
Postępowanie elektroniczne - nowelizacja
Po wejściu w życie nowelizacji każdy składany pozew będzie musiał zawierać numeru PESEL lub NIP pozwanego

Strona 1 z 7  > >>

MSA BIURO WROCŁAW:
ul. Swojczycka 116 a/4
51-502 Wrocław

Tel.: +4871/ 348 26 82
Fax: +4871/ 733 40 01
E-mail: arbitraz@msa.pl

Osoby zainteresowane organizowanymi przez MSA szkoleniami zapraszamy na stronę

www.WynegocjujTo.pl

baner
Informatyzacja zamówień publicznych

Coraz większą popularnością cieszy się w zamówieniach publicznych aukcja elektroniczna.

Tylko  w zeszłym roku odbyło się 408 takich aukcji.
Aukcja nie będąc jedną z form udzielania zamówienia publicznego jest swoistą dogrywką pomagającą wybrać najkorzystniejsze zamówienie. Zamawiający już w ogłoszeniu musi przewidzieć taką możliwość. Pozwala ona wyłaniać najkorzystniejszą ofertę i w konsekwencji prowadzi do obniżenia ceny zamówienia.
Eksperci szacują, że skorzystanie z aukcji elektronicznej pozwala obniżyć cenę zamówienia o 20-30%. Wzmaga to również konkurencję i zwiększa przejrzystość samego udzielania zamówienia z ogłoszeniem. Dzięki aukcji trudniej jest podnosić argument stronniczości, ponieważ jest prowadzona w sposób jawny na jasnych zasadach i urzędnicy nie mają wpływu na ostateczny wybór oferty.
Sama aukcja prowadzona jest na bezpłatnej platformie udostępnianej przez Urząd Zamówień Publicznych. Jedyną przeszkodą dla przedsiębiorców, którzy chcą wziąć udział w zamówieniu, w którym jest przewidziana aukcja, może okazać się wymóg posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jednak jest on coraz powszechniejszy i niekoniecznie będzie to wpływało na mniejsze zainteresowanie aukcjami.